Zásady ochrany osobných údajov

V spoločnosti ProfiPetúnka si uvedomujeme dôležitosť ochrany vašich osobných údajov. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako zhromažďujeme, používame a zverejňujeme vaše osobné údaje, keď využívate naše služby na hľadanie opatrovateľky pre vašu rodinu.

Informácie, ktoré zhromažďujeme

Môžeme o vás zhromažďovať tieto informácie:

 • kontaktné údaje, ako je vaše meno, e-mailová adresa, telefónne číslo a poštová adresa.
 • Informácie o vašej rodine, ako napríklad počet a vek vašich detí, vaše potreby v oblasti starostlivosti o deti a váš preferovaný rozvrh.
 • Platobné informácie, ako je číslo vašej kreditnej karty alebo fakturačné údaje.
 • iné informácie, ktoré nám poskytnete, napríklad spätnú väzbu na naše služby.

Tieto informácie zhromažďujeme, keď používate našu webovú lokalitu alebo nás kontaktujete pre podporu.

Ako používame vaše informácie

Vaše osobné údaje môžeme používať na tieto účely:

 • Poskytovať vám naše služby vrátane vyhľadávania vhodných opatrovateliek a spracovania platieb.
 • Komunikovať s vami v súvislosti s našimi službami a poskytovať vám podporu.
 • Prispôsobenie vašich skúseností s našou webovou stránkou a službami.
 • Na zlepšenie našej webovej stránky a služieb.

Dodržiavanie zákonných povinností.

S kým zdieľame vaše údaje

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť za nasledujúcich okolností:

 • Opatrovateľkám, ktoré sú s vami dohodnuté a ktoré potrebujú prístup k informáciám, aby mohli poskytovať služby vašej rodine.
 • Našim zamestnancom, zástupcom a poskytovateľom služieb, ktorí potrebujú prístup k informáciám, aby vám mohli poskytovať služby.
 • na splnenie zákonných požiadaviek, napríklad súdneho príkazu alebo predvolania.
 • V prípade fúzie, akvizície alebo predaja aktív, keď sa vaše osobné údaje môžu preniesť ako súčasť transakcie.

Vaše osobné údaje nepredávame, neprenajímame ani s nimi neobchodujeme s tretími stranami na ich marketingové účely.

Bezpečnosť

Prijímame primerané opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zverejnením a použitím. Žiadne bezpečnostné opatrenia však nemôžu poskytnúť absolútnu ochranu a my nemôžeme zaručiť bezpečnosť vašich osobných údajov

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelov, na ktoré boli zhromaždené, pokiaľ zákon nevyžaduje alebo nepovoľuje dlhšie obdobie uchovávania

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu a vymazanie. Môžete mať tiež právo namietať proti určitým typom spracovania vašich osobných údajov alebo ich spracovanie obmedziť. Ak chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte nás pomocou nižšie uvedených informácií.


Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás na adrese:

Agentúra ProfiPestúnka Ku mlynu 9/A, 040 15 Košice – Šaca , Slovensko

tel: +421 944 954 575  E-mail: info@profipestunka.sk 

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov: Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať uverejnením novej verzie na našej webovej lokalite. Nové zásady ochrany osobných údajov nadobudnú účinnosť po ich zverejnení. Pravidelne kontrolujte našu webovú lokalitu, či neobsahuje aktualizácie.